LKD web çalışma grubu

LKD (Linux kullanıcıları derneği) web siteleri yeniden yapılandırılıyor. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir derneğin görünen yüzü olan web sitelerine yeterince zaman ayrılamamış gibi görünüyor.  Yeniden yapılanma çerçevesinde web siteleri ile ilgili bütün oluşumların web-cg altında birleşmesi amaçlanıyor. Web-cg çatısı altında…